Członkostwo w EPC Polska

Założenia działalności Klubu EPC Polska:

 1. Skupienie krótkofalowców polskich pracujących emisjami cyfrowymi na amatorskich pasmach radiowych,
 2. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy krótkofalowcami, oraz niesienie pomocy w rozwiązywaniu problemów sprzętowych, programowych i regulaminowych,
 3. Propagowanie emisji cyfrowych w Polsce na amatorskich pasmach radiowych,
 4. Upowszechnianie krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży,
 5. Współdziałanie z Klubami o podobnym profilu,
 6. Organizowanie zawodów, spotkań i konkursów eterowych, prowadzenie współzawodnictwa stacji polskich w sferze dyplomowej,
 7. Propagowanie nowych emisji, dzielenie się doświadczeniem i wątpliwościami, organizowanie cyfrowych weekendów,
 8. Prezentowanie nowinek technicznych i prezentacja programów używanych przez krótkofalowców,
 9. Udział w zawodach krajowych i zagranicznych,
 10. Prowadzenie strony internetowej w nowej szacie i na bieżąco aktualizowanej,
 11. Organizowaniu spotkań w tym plenerowych dla miłośników emisji cyfrowych,
 12. Zawody WW SP BPSK63 ale ze zmienionym Regulaminem,
 13. Prowadzenie Rankingu osiągnięć członków Klubu,
 14. Prowadzenie Programu Dyplomowego EPC Polska.